MKB Kennissessie RiSCON i.s.m. DAS

Weet u waar u op moet letten bij het inhuren van een zzp’er? En wat te doen bij het aannemen van tijdelijk personeel?

Om onzekerheid over de veranderende wetgeving weg te nemen, organiseert RiSCON op 23 november a.s. van 12:00 tot 14:00 uur met een gespecialiseerde partner een juridische kennissessie in het Ondernemershuis aan het Lylantseplein 1 op CapelleXL.

  • 20161115 risconAlles over de Wwz en wet DBA: wat verandert er voor u?
  • Stel vragen en krijg praktische tips
  • In 2 uur volledig bijgepraat door juristen
  • Inclusief lunch
  • Deelname is gratis

Ondernemen betekent risico nemen en uitdagingen aangaan om de financiële continuïteit voor de nodige winstgevendheid te waarborgen. Daardoor worden bedrijven i.c. ondernemers met uiteenlopende kwesties geconfronteerd, die juridische complicaties en schadevergoedingen tot gevolg kunnen hebben.

Ook het arbeidsrecht is de afgelopen periode sterk veranderd. Dientengevolge moeten werkgevers daarmee terdege eveneens rekening houden. Met name bij ontslag en aannemen van (flexibel) personeel is door de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) het nodige veranderd. Deze wet heeft ook gevolgen voor de wijze waarop moet worden omgegaan met bepaalde personeelskwesties. Denk bijvoorbeeld aan de wijze van dossieropbouw etc. etc.

Vanzelfsprekend is het van belang omtrent de recente wetgeving (DBA/WWZ) adequaat te worden geïnformeerd en geadviseerd.De kwesties rondom de arbeidswetgeving roepen bij veel werkgevers vragen op. Daarvoor is onlangs een landelijke MKB tour van start gegaan, die binnenkort in Capelle aan den IJssel langskomt. Het thema van de kennissessie is:

  • Wet DBA (v.h. VAR)
  • Wet Werk en Zekerheid (WWZ)


 Aanmelden

Aanmelden kan gemakkelijk via het volgende e-mailadres: info@riscon.nl