Laten we reizen weer leuk maken

Klimaat, energietransitie en technologische ontwikkelingen maken dat mensen anders gaan leven, anders gaan denken over mobiliteit en andere eisen gaan stellen.

TURNNGrenzen tussen verschillende mobiliteitsvormen vervagen. Er ontstaat een transitie in mobiliteit waarbij minder waarde wordt gehecht aan (auto)bezit, maar wel hoge eisen worden gesteld aan persoonlijke mobiliteit.

Eén integraal mobiliteitssysteem dat de reiziger faciliteert in het gehele proces in reizen van deur tot deur op de manier en het tijdstip dat hij of zij wenst: comfortabel, betrouwbaar, goedkoop en flexibel.

Bekijk de online presentatie van TURNN