Visie

De economische motor van Nederland wordt gevormd door het midden- en kleinbedrijf, de aangesloten leden van het ENC vormen daar een goede afspiegeling van. We zien dat ondernemers steeds vaker in wisselende samenstelling samenwerken binnen projecten. Om over voldoende kennis en ervaring te kunnen beschikken om complexe opdrachten te kunnen uitvoeren, wordt steeds vaker gewerkt in projectorganisaties. Het ENC wil haar leden ondersteunen door het bieden van kennis en in het leggen van onderling contacten. Het boeien en binden van haar leden staat daarbij voorop.

Missie

Het ENC is er voor actieve ondernemers die de focus hebben op kennis delen. Om dit te realiseren organiseert het bestuur bijeenkomsten die er voor zorgen dat zoveel mogelijk ondernemers elkaar kunnen ontmoeten. De bijeenkomsten hebben een informeel karakter en dragen er toe bij dat mensen elkaar beter leren kennen. Door sprekers uit te nodigen en actuele onderwerpen te agenderen worden de leden up-to-date geïnformeerd. Ook draagt het bestuur bij aan initiatieven zoals het Mentor Capelle project.